Новий план розвитку від 01/10/2013

Перегляди: 3442
Додано: 2013-10-03 16:18:00 (admin)

Додаток

до рішення Національної ради

01.10.2013 № 1884

 

Проект

 

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Цей План розвитку, розроблений відповідно до статей 21, 22, 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, є основою для прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішень щодо створення та розвитку каналів мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначення конкурсних умов та оголошення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення, визначення умов ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом.

1.2. План розвитку визначає порядок розширення каналів, мереж мовлення, телемереж та багатоканальних телемереж.

1.3. План розвитку переглядається не рідше одного разу на рік за результатами звіту Національної ради.

 

II. План використання радіочастотного ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення

 

1. Загальна характеристика телерадіоінформаційного простору України

1.1. Нормативно-правовими актами з питань використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, є:

Закони України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”;

Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1085;

нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;

нормативно-правові акти Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

У цьому Плані розвитку терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про телекомунікації”, “Про радіочастотний ресурс України”.

1.2. Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” визначені такі територіальні категорії мовлення та територіальні категорії каналів мовлення, які отримали відповідні ліцензії на мовлення:

загальнонаціональні (додаток 1);

регіональні (додаток 2);

місцеві;

закордонні.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України, виділеного для потреб телебачення і радіомовлення, здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі – План використання радіочастотного ресурсу).

1.4. Радіотехнології, що використовуються в Україні для цілей телерадіомовлення, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу включають аналогове звукове та телевізійне мовлення, супутникове радіомовлення та радіотехнологію багатоканального наземного телерадіомовлення для передачі та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації у багатоканальних розподільчих системах, цифрове ефірне наземне телевізійне мовлення.

1.5. Наземне ефірне радіомовлення реалізується у діапазонах частот довгих, середніх та коротких хвиль, а також ультракоротких хвиль нижнього та верхнього піддіапазонів.

1.6. Впровадження цифрового телемовлення передбачає перехідний період, коли одночасно будуть працювати аналогові та цифрові станції. Після завершення перехідного періоду мовлення здійснюватиметься виключно у цифровому форматі.

1.7. Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення  забезпечується реалізація заходів із переходу до запровадження цифрових стандартів розповсюдження телерадіопрограм, надання програмних послуг, використання новітніх технологій та підвищення технічної якості мовлення.

 

2. Принципи та умови користування радіочастотним ресурсом України

2.1. Створення каналів та використання частот мовлення здійснюються за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс на підставі Плану використання радіочастотного ресурсу.

2.2. Телерадіоорганізація, яка має на меті створення нового каналу мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення пропозиції зі створення нового проекту мовлення, які включають у себе програмно-економічне  обґрунтування, перелік технічних характеристик радіоелектронного засобу мовлення за формою, наведеною у додатках 8-10 до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243, та згоду власника висотної споруди на встановлення технічного засобу мовлення.

2.3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення після розгляду зазначених пропозицій телерадіоорганізацій приймає рішення про замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

2.4. Можливість та умови користування частотним ресурсом визначаються відповідним висновком органу частотного планування.

2.5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює розбудову мереж мовлення шляхом ліцензування окремих видів мовлення. Ліцензування окремих видів мовлення відбувається на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом) відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.6. Видача ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на ефірне мовлення та багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення здійснюється за результатами відкритих конкурсів. Конкурс на отримання ліцензії ініціюється, оголошується і проводиться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до вимог статті 25 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Конкурсні умови визначаються Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

2.7. Під час оголошення конкурсу на отримання ліцензії на багатоканальне мовлення з використанням радіочастного ресурсу в цифрових телемережах для місцевої або регіональної категорій мовлення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може розширити перелік критеріїв за умови їх публічного оголошення.

2.8.З метою збереження цілісності мережі теле- та радіомовлення загальнонаціональних та регіональних каналів мовлення та програмного наповнення додаткові частоти/канали або додатковий час мовлення, отримані на конкурсних засадах, заносяться до раніше виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензій на мовлення.

2.9. У зв’язку з переходом до 2015 року від аналогового до цифрового формату телемовлення, відповідно до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, під час продовження чинних ліцензій на аналогове ефірне мовлення, при нарахуванні ліцензійного збору за продовження строку дії ліцензії застосовується знижка 70 %.

2.10. Ліцензування мовлення місцевої категорії мовлення відбувається в обсягах часу, який забезпечується фінансово-економічними та професійно-технічними можливостями місцевих телерадіомовників, для ефективного використання радіочастотного ресурсу та вільного часу мовлення на каналах. Граничний обсяг мовлення для створення місцевого каналу мовлення визначається конкурсними умовами.

2.11.З метою визначення фактичної території розповсюдження програм ліцензіат надає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення виміри напруженості електромагнітного поля або карти покриття, згідно з якими вносяться відповідні зміни до ліцензії, у тому числі на підставі  інформації щодо фактичної експлуатації радіоелектронного засобу, зазначеної ліцензіатом у заяві про переоформлення ліцензії.

2.12. Ліцензування провайдерів програмної послуги в багатоканальних ефірних телемережах (у тому числі з використанням технологій типу “Телесело”, “МІТРІС”, “ММDS”, цифрових мультиплексів) здійснюється відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України  з питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664.

2.13. Прийняття рішень про створення нових ефірних багатоканальних телемереж з використанням технології типу “МІТРІС” у сільській місцевості, на складних за рельєфом територіях,заплановано після реалізації V етапу впровадження цифрового телемовлення, за умови нестворення радіозавад супутниковому мовленню та наявності висновків Державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, відповідно до пункту 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України”.

2.14. У разі створення багатоканальної ефірної телемережі (у тому числі з використанням технологій типу “МІТРІС”, цифрових мультиплексів) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звертається до суб’єктів господарювання з пропозицією стосовно надання протягом визначеного строку пропозицій щодо технічної розробки мережі мовлення.

2.15. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії провайдера програмної послуги з використанням технології типу “МІТРІС”, за допомогою радіозв’язку у розподільчих системах надають програмну послугу шляхом ретрансляції телерадіопрограм відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.16. Використання радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв здійснюється відповідно до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 06.09.2007 № 914, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за № 1297/14564.

2.17. Додаткове впровадження радіоелектронних засобів мовлення та/або випромінювальних пристроїв для підвищення якості приймання сигналу виключнов межах територій розташування(прийому)багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за замовленням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з подальшим внесенням їх місцезнаходження до переліку передавачів у додаток до ліцензії.

2.18. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  до введення в експлуатацію вітчизняного супутникового ретранслятора з метою вирішення технологічних, правових, організаційних питань впровадження супутникового мовлення з використанням Національної супутникової системи зв’язку та мовлення визначає спільно з:

Державним космічним агентством України план заходів щодо параметрів Національної супутникової системи зв’язку та мовлення, а також характеристик частотно-орбітального ресурсу, який планується для цілей телерадіомовлення;

Державним комітетом телебачення і радіомовлення та іншими заінтересованими органами потребу у використанні потужностей Національної супутникової системи зв’язку та мовлення та Супутникової розподільчої мережі інформаційного забезпечення для цілей телерадіомовлення.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення формує наукове та правове обґрунтування щодо залучення телерадіоорганізацій усіх форм власності до використання частотно-орбітального ресурсу, призначеного для цілей телерадіомовлення.

2.19. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних осіб, розташованих на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про телекомунікації”.

2.20. У ліцензії на супутникове мовлення зазначаються технічні параметри супутникового каналу мовлення, визначені умовами договору з оператором телекомунікацій та оператором супутникового ретранслятора.

 

3. Порядок впровадження цифрового телемовлення

3.1. З метою розповсюдження 32 телепрограм для публічного приймання без абонентної плати створена загальнонаціональна мережа цифрового телемовлення в стандарті DVB-Т2 (MPEG-4), що складається з чотирьох цифрових багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 (далі – цифрові Телемережі).

3.2. Встановлюються такі етапи впровадження цифрового мовлення:

I етап – розбудова цифрових Телемереж (виконано);

ІІ етап – одночасне мовлення на цифрових Телемережах та мережі аналогового наземного мовлення. Забезпечення населення пристроями для прийому телепрограм у цифровому форматі (2012-2014 роки);

ІІІ етап – прийом Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення пропозицій від ліцензіатів щодо вимкнення засобів аналогового наземного телемовлення (І квартал 2014 року), підготовка плану поетапного вимкнення засобів аналогового наземного телемовлення із залученням інших державних органів та установ, на підставі наданих ліцензіатами пропозицій, з урахуванням рівнязабезпечення населення перетворювачами цифрового сигналу (ІІ-ІІІ квартал 2014 року), вивільнення радіочастотного ресурсу;

IV етап – розбудова багатоканальних телемереж МХ-4, МХ-7, МХ-6, МХ-8 (2014-2015 роки);

V етап – повний перехід від аналогового до цифрового формату телемовлення на всій території держави (2015 рік).

3.3. Унаслідок перевантаження радіочастотного ресурсу, передбаченого для впровадження цифрових Телемереж, діючими радіоелектронними засобами аналогового мовлення та радіоелектронними засобами мовлення інших служб спеціальних та загальних користувачів радіочастотне планування цифрових Телемереж здійснюється для комбінованого варіанта розбудови – з використанням багаточастотних та одночастотних синхронних мереж.

3.4. У разі прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про використання (за згодою ліцензіата) телевізійного каналу (частоти) з метою розбудови цифрової багатоканальної телемережі, задіяного в діючій телемережі аналогового ефірного мовлення телекомпанії-ліцензіата, відповідно до підпункту “в” частини третьої статті 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” ліцензія на мовлення ліцензіата переоформлюється.

3.5. Вимоги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо розбудови цифрових Телемереж можуть коригуватися під час фактичної розбудови мережі мовлення.

3.6. Відповідно до вимог статті 23 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне мовлення на конкурсних засадах.

3.7. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних каналів мовлення у цифрових Телемережах оголошується згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3.8. З метою вивільнення радіочастотного ресурсу та подальшої розбудови цифрового наземного телевізійного мовлення у діапазоні частот 470 – 862 МГц ліцензування багатоканальних ефірних телемереж типу “Телесело” припиняється.

3.9. Створення малопотужних багатоканальних телемереж для місцевого мовлення для забезпечення цифровим мовленням віддалених регіонів, сільської місцевості відбувається після завершення планування мультиплексів згідно з Планом “Женева-2006”, за умови наявності висновків Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” згідно із пунктом 7 частини третьої статті 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України.

3.10.Повний перехід наземного ефірного телемовлення від аналогового до цифрового стандарту планується до 17 червня 2015 року.

3.11. Враховуючи важливу соціальну складову процесу переходу України на цифрове мовлення, всі ліцензіати цифрових Телемереж зобов’язані протягом 2014 року брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення, щодня безкоштовно транслюючи у своїй програмі інформаційні ролики провайдера програмної послуги цифрових телемереж щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 в обсязі 5 хвилин, в тому числі – 30 % в прайм-тайм. Графік розміщення інформаційних роликів розробляється за домовленістю з телерадіоорганізацією та провайдером.

 

ІІI. Основні вимоги щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору

 

1. Критерії формування програмної концепції мовлення

1.1. У зв’язку з обмеженістю частотного ресурсу, який використовують ефірні мовники, всі телерадіоорганізації мають виконувати зобов'язання щодо концепції мовлення, затвердженої ліцензією.

1.2. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проводить політику протекціонізму щодо розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва.

У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 % має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців.

При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може визначати на конкурсних умовах окремі вимоги до програмної концепції мовлення в частині обсягу національного аудіовізуального продукту та/або музичних творів українських авторів чи виконавців.

Мовлення телерадіокомпаній складають програми і передачі різного жанрового спрямування: інформаційно-аналітичні і публіцистичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, розважально-музичні та дитячі.

1.3. У телерадіомовленні формат визначається за переважною більшістю (за обсягом) програм і передач різного жанрового спрямування, стилем та жанром музики, що переважає в ефірі.

1.4.Форматами телевізійного мовлення є інформаційний, культуро-логічний, просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний тощо.

1.5. Згідно з чинним законодавством телерадіоорганізації можуть змінювати формат мовлення тільки шляхом подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви на переоформлення ліцензії, яка розглядається в установленому порядку.

1.6. Вживання мов в ефірі теле- і радіокомпаній відбувається з урахуванням статті 10 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

 

2. Забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору

2.1. Формулювання вимог щодо змістовного наповнення та співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення здійснюється відповідно до статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

2.2. Для реалізації завдань Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення планує та контролює змістовне наповнення і співвідношення форматів мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору. З метою забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення контролює під час ліцензування телерадіокомпаній присутність у кожному регіоні мовлення з наповненням різного тематичного і жанрового спрямування. Принцип дотримання збалансованості різноформатного мовлення та наявність знижок, застосованих при нарахуванні ліцензійного збору, враховуються під час розгляду Національною радою питання щодо можливості і доцільності внесення змін до програмних концепцій телерадіокомпаній у разі надходження від них відповідних заяв.

2.3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до чинного законодавства застосовує знижки при нарахуванні ліцензійного збору телерадіоорганізаціям, зменшує або збільшує його розмір згідно із Методикою розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412.

2.4. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює нагляд за діяльністю телерадіоорганізацій щодо дотримання форматів мовлення, зазначених у ліцензії. З метою забезпечення виконання телерадіоорганізаціями багатоканального, ефірного теле- і радіомовлення, супутникового, проводового та кабельного мовлення програмної концепції і ліцензійних зобов’язань Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення рекомендує телерадіоорганізаціям утриматись від внесення змін до ліцензій у частині програмної концепції протягом року з дня отримання ними ліцензії на мовлення.

2.5. Внесення змін до програмної концепції мовлення здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

 

3.Принципи добору (пакетування) програм провайдерами  програмної послуги, придбаних для ретрансляції в телемережах (окрім цифрових Телемереж)

3.1. З метою реалізації частини першої  статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” провайдер програмної послуги зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги (окрім провайдерів програмної послуги супутникових платформ за технологією DTH, типу “МІТРІС”, “ММDS”), а також доступ до програм і передач вітчизняного виробництва.

3.2. Загальна концепція добору пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, складається з переліку програм, що входять до складу універсальної програмної послуги, та переліку програм інших мовників (супутникове або кабельне мовлення), у тому числі програм іноземних телерадіоорганізацій, зміст яких відповідає чинному законодавству.

3.3. У переліку програм зазначаються канал прийому, канал ретрансляції, програма, умови розповсюдження для кожної із програм, номер і дата документа, що підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

3.4. Загальна концепція добору пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, яка не відповідає пунктам 3.2, 3.3 глави 3 розділу ІІІ, є документом, що оформлений з порушенням вимог, встановлених пунктом 9 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011№ 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за  № 351/20664.

3.5. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер програмної послуги не зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.

3.6. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення з урахуванням положень частини першої статті 4 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” рекомендує суб’єктам господарювання включати до складу загальної концепції добору програм не менше 50 % програм вітчизняних мовників.

Національна рада при нарахуванні ліцензійного збору провайдера програмної послуги може збільшувати його розмір згідно із Методикою розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412.

3.7. Формування загальної концепції добору програм провайдерів програмної послуги здійснюється відповідно до правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги, затверджених рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3.8. Розміщення програм провайдерами програмної послуги здійснюється в такій послідовності:

універсальна програмна послуга (індивідуально для кожного населеного пункту);

програми Державного підприємства “Парламентський телеканал “Рада”;

програми вітчизняних телеорганізацій, які отримали ліцензії на супутникове мовлення, та програми телеорганізацій, які отримали ліцензію на кабельне мовлення у відповідній мережі мовлення (індивідуально для кожного населеного пункту);

іноземні програми країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, та програми країн, зміст яких адаптовано до вимог вітчизняного законодавства та відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Встановлення відповідності змісту іноземної програми вимогам чинного законодавства здійснюється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі звернення суб’єкта господарювання, який має намір розповсюджувати цю програму на території України.

3.9. Для забезпечення засобами телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення враховує наявність у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору якісного змістовного наповнення та різноманітних форматів мовлення. 

3.10. У процесі розбудови каналів мовлення та ліцензування надається перевага телерадіоорганізаціям, які виробляють та поширюють соціально важливі програми (інформаційні, соціально-політичні, дитячі тощо), програми власного та вітчизняного виробництва, задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова. Одним із визначальних факторів є наявність в ефірі програм власного та вітчизняного виробництва.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення сприяє розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного мовлення.

 

Начальник управління науково-технічного

і частотного розвитку                                                       /підпис/          Т. Мироненко

 

№ з/п Суб’єкт інформаційної діяльності Позивні
1 НРКУ (УР-1), м. Київ "Українське радіо"
2 НРКУ (УР-2), м. Київ "Українське радіо"
3 НРКУ (УР-3), м. Київ "Українське радіо"
4 ТОВ "ТРК "НБМ-Радіо", м. Київ "Ретро ФМ"
5 ТОВ "ТРК "Радіо-Ера", м. Київ "Радіо-Ера ФМ", 
6 ДП "Новий обрій", м. Київ "Super Radio"
7 ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ "Хіт ФМ"
8 ПАТ "Наше радіо", м. Київ "Наше радіо"
9 ТОВ "ТРО "Русское радио" – Україна", м. Київ "Русское Радио"
10 ТОВ "ТРК "Клас", м. Київ "Перець FM ", "Стильное"
11 ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", м. Київ "Радіо Мелодія"
12 ДП "ТРО "Довіра", м. Київ "АВТОРАДІО"
13 ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів "Люкс ФМ"
14 ПАТ "РК "Гала", м. Київ "Гала Радіо"
15 Українська корпорація телебачення   
і радіомовлення "ЮТАР", м. Київ "KISS FM"

 

 

№ з/п Суб’єкт інформаційної діяльності Логотип
1 ДП "ТРК "Стерх" ТОВ "Природні інвестиції", м. Дніпропетровськ "11 канал"
2 ПАТ "ТРК "Люкс", м. Львів "24"
3 ТОВ "Аріадна ТВ", м. Київ "Аріадна"
4 ТОВ "Гравіс", м. Київ "ПЛЮСПЛЮС"
5 ТОВ "Гравіс-Кіно", м. Київ "2+2"
6 ТОВ " Лідер ТВ", м. Київ "Лідер ТВ"
7 ТОВ "Новий формат ТВ", м. Київ "Новий формат"
8 ТОВ " Партнер ТВ", м. Київ "Партнер"
9 ТОВ "ТВ Вибір", м. Київ "Вибір"
10 Чернівецька ОДТРК, м. Чернівці  "БУКОВИНА"
11 ТОВ "ТРК "ТелеРадіоСвіт", м. Київ "ТВі"
12 ТОВ "ТС " Астра-ТБ", м. Гірник Донецької області "КРТ"
13 ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс", м. Луцьк "АВЕРС"
14 КП "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради, м. Чернігів одноголовий орел 
15 ПАТ "Телевізійна служба Дніпропетровська", м. Дніпропетровськ "34"
16 ПП "Інформаційна студія "Полісся-TV", м. Луцьк "π"
17 ПП "ТРК "РАІ", м. Бурштин "РАІ"
18 ТОВ "TV-4", м. Тернопіль "4tv"
19 ТОВ "Запорізька незалежна ТРК "ТВ-5", м. Запоріжжя "ТВ-5"
20 ТОВ "Незалежна ТРК "ІРТА", м. Луганськ "ІРТА"
21 ТОВ "ТРК "Відікон", м. Суми "V""Відікон"
22 ТОВ "ТРК " ІТВ", м. Сімферополь "ИТВ"
23 ТОВ "Медіагрупп "ФМ", м. Сімферополь "ТВ FM"
24 ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Сімферополь стилізоване зображення сонця та хвилі
25 ДТРК Крим, м. Сімферополь "КРЫМ"
26 Міське КП інформаційно-телевізійне агентство "ВІТА", м. Вінниця дві динамічні назви VITATV  ВІТАТБ
27 ТОВ "ТРК "Україна", м. Донецьк "ДОНБАС"
28 ПАТ "Медіагруп нові проекти", м. Краматорськ Стилізоване зображення "ВПТВ"
29 ДП ТРК "Мукачево ("М-студіо")" виробничо-комерційного ТОВ "Продюсер", м. Мукачеве "МS"
30 ПМП "ТРК "ДАНІО", с. Баранинці Ужгородського району "Даніо"
31 ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система",  "ЛОТv24"
м. Луганськ
32 ТОВ "Коледж преси та телебачення", м. Миколаїв "ТАК ТV"
33 ТОВ "ТРК "Град", м. Іллічівськ "ГРАД"
34 ПАТ "Інформаційне Агентство "Репортер", "РЕПОРТЕР"
м. Одеса
35 ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія", м. Одеса "АКАДЕМІЯ"
36 ТОВ "ТРК "Академ-ТV", м. Суми "Академ ТV"
37 Чернігівська ОДТРК, м. Чернігів "Чернігівська ОДТРК Сівер-ЦЕНТР"
38 ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси "ВІККА"
39 ДО "Вінницька ОДТРК "ВІНТЕРА", м. Вінниця "ВДТ"
40 Волинська ОДТРК, м. Луцьк "ВТ"
41 Дніпропетровська ОДТРК, м. Дніпропетровськ "Д"
42 Донецька ОДТРК, м. Донецьк "27 канал"
43 Житомирська ОДТРК, м. Житомир стилізоване зображення колосу
44 Закарпатська ОДТРК, м. Ужгород "m 1" ("Тиса один")
45 Запорізька ОДТРК, м. Запоріжжя "Запоріжжя"
46 Івано-Франківська ОДТРК "КАРПАТИ", м. Івано-Франківськ "ОДТРК Івано- Франківськ"
47 Івано-Франківське обласне телебачення "Галичина", м. Івано-Франківськ "Галка в короні
48 Державна організація "Київська державна регіональна ТРК", м. Київ "ЦК" 
49 Кіровоградська ОДТРК, м. Кіровоград стилізована літера "К"
50 Державна організація "Луганської ОДТРК", "ЛОТ"
м. Луганськ
51 Львівська ОДТРК, м. Львів "трк ЛЬВІВ"
52 Миколаївська ОДТРК, м. Миколаїв "ТМ"
53 Одеська ОДТРК, м. Одеса "зображення вітрила"
54 Державна організація "Полтавська ОДТРК "Лтава", м. Полтава "Лтава"
55 Рівненська ОДТРК, м. Рівне "РТБ"
56 Сумська ОДТРК, м. Суми графічне зображення людського ока, як умовне, графічне зображення об’єктиву телекамер та літери "Р"  "Т""С"(перші літери від слів "Регіональне Телебачення Сумщини"). Зображення та літери білого кольору в окремих квадратах блакитного кольору
57 Тернопільська ОДТРК, м. Тернопіль "ТТБ"
58 Харківська ОДТРК, м. Харків "ОТБ"
59 Херсонська ОДТРК "Скіфія", м. Херсон "Скіфія"
60 Хмельницька ОДТРК "Поділля-Центр",                            м. Хмельницький "Поділля-Центр"
61 Черкаська ОДТРК, м. Черкаси "Рось"
62 Виробниче МП "Горизонт", м. Первомайський Харківської області  "ГОРИЗОНТ-TV"
63 ТОВ ТРК "Міст ТБ", м. Львів  "ZIK"
64 ОА "Вінницька громадська ТРК "Вінниччина", м. Вінниця  Стилізована літера "В" на білому фоні та напис "Вінниччина"
65 ТОВ "Слово Волині", м. Луцьк "СВ"
66 ТОВ "ТРК "Рівне 1", м. Рівне "Рівне 1"
67 ТОВ зображення представлене сплетінням літер латиниці "С" зеленого кольору 
"Редакція газети "Україна – Центр", м. Кіровоград та "U" білого кольору
68 ПАТ "Телевізійні кабельні мережі "Всесвіт", м. Первомайськ Миколаївської області "Твій Всесвіт"
69 ТОВ "Чернівецький промінь", м. Чернівці "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)"
70 Державна організація "Новгород-Сіверська регіональна державна ТРК "Сіверська",                         м. Новгород-Сіверський Чернігівської області  "ТС"
71 ДП "Дитяче телевізійне агентство",                                  м. Хмельницький "33 канал"
72 КП "ТРК "Март", м. Миколаїв "МАРТ"
73 ТОВ "Місто ТБ", м. Чернівці "Місто ТБ"
74 ТОВ "Скіф-2", м. Костянтинівка Донецької області перевернута літера "С"
75 Обласне об’єднання "Луганське кабельне телебачення", м. Луганськ "ЛКТ"
76 ТОВ "ТРК "Херсон Плюс", м. Херсон "Херсон Плюс"

 Наші друзі та партнери:


<<
Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні 2006-2024
>>